Loffes V75

v75-e1382298763683

LÖRDAGEN DEN 23 NOV

KL 17.30

Storbildstv!

ANDELSTIPS 100:- PER ANDEL. 

ANMÄLAN OCH BETALNING 

Sker på Prästgården SENAST

fredagen den 22 NOV!