Cykelsemester / Cycling Holiday 2021

Vi på Prästgården kan erbjuda dig en komplett upplevelse hos oss. Vi skräddarsyr din vistelse utefter dina önskemål och förutsättningar. Vi har allt från båtturer och cykelturer på Göta Kanal och golfpaket. Nedan följer några exempel på våra paket.

We at Prästgården can offer you a complete experience with us. We tailor your stay according to your wishes and conditions. We have everything from boat trips and bike rides on the Göta Canal and golf packages. Below are some examples of our packages.

___________________________________________________________________________

Minisemester med cykel längs Göta kanal, Start Töreboda

2-dagar, 74 km

Upplev Sveriges vackraste bilfria väg.
Ett behagligt och familjevänligt cykelpaket som passar alla åldrar. Göta kanal står för avkoppling, harmoni, natur och historia. I Sjötorp som ligger vid kanalens inlopp från Vänern ingår ett besök på Göta kanalmuséet. Här kan man följa arbetet på Göta kanal – Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk.

Klicka här för mer info

Mini vacation by bike along the Göta Canal, Start Töreboda

2-dagar, 74 km

Discover Swedens most beautiful road free from cars.
A comfortable and family-friendly bicycle package that suits all ages. Göta Canal stands for relaxation, harmony, nature and history. In Sjötorp, which is located at the canal’s inlet from Lake Vänern, includes a visit to the Göta Canal Museum. Here you can follow the work on the Göta Canal – Sweden’s largest cultural-historical building.

Click here for more information

___________________________________________________________________________

Cykelsemester längs Göta kanal, Tur & Retur, Start Töreboda

3-dagar, 74 km

En perfekt cykelsemester för er som vill lära känna en av de vackraste delarna av Göta Kanal per cykel. Cykelturen går hela tiden på bilfria vägar, inte mer än en meter från kanalkanten. Start- och slutpunkt är Töreboda mitt på Göta kanalsträckan.
Ni bor två nätter på B&B i Töreboda, bekvämt att inte behöva frakta sin packning och enkelt att ta sig med tåg till startpunkten.
En vacker naturupplevelse längs Göta KanaI – Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk.

Klicka här för mer info

Cycling holiday along the Göta Canal, Round trip, Start Töreboda
3-dagar, 74 km

 

A perfect cycling holiday for you who want to get to know one of the most beautiful parts of the Göta Canal by bike. The bike ride runs all the time on car-free roads, no more than one meter from the canal edge. Start and end point is Töreboda in the middle of the Göta canal section.
You stay two nights at a B&B in Töreboda, convenient to not have to carry your packing and easy to get by train to the starting point.
A beautiful nature experience along Göta KanaI – Sweden’s largest cultural-historical building.

Click here for more information

_________________________________________________________________________

Läckö slott, Göta kanal & Karlsborgs fästning med bil & cykel

 4-dagar, 40 km cykling

I detta paket får ni med några av Sveriges mest besökta resmål. Besöksmålen är Läckö slott som ligger på Kållandsö i Lidköping, Göta kanal Sveriges största byggnadsverk och Karlsborgs fästning belägen på Vanäs udde i Vättern. Karlsborgs fästning är en av Sveriges största och bäst bevarade fästningar. Upplev Göta kanal på cykel och bila till Läckö slott och Karlsborgs fästning. Här finns mycket att se och uppleva. Njut av historiska berättelser, härliga naturupplevelser och total avkoppling. Upplevelserna blir många och minnesvärda. Ni bilar mellan attraktionerna och bor på Pensionat Prästgården i Töreboda. Härlig trädgård och mysiga gästrum att koppla av i.

Klicka här för mer info

 

Läckö Castle, Göta Kanal & Karlsborg Fortress by car & bicycle

 4-dagar, 40 km cykling

In this package you get some of Sweden’s most visited destinations. The places to visit are Läckö Castle which is located on Kållandsö in Lidköping, Göta Canal Sweden’s largest building and Karlsborg Fortress located on Vanäs cape in Vättern. Karlsborg Fortress is one of Sweden’s largest and best preserved fortresses. Experience the Göta Canal by bike and car to Läckö Castle and Karlsborg Fortress. There is a lot to see and experience here. Enjoy historical stories, wonderful nature experiences and total relaxation. The experiences will be many and memorable. You drive between the attractions and live at Pensionat Prästgården in Töreboda. Lovely garden and cozy guest rooms to relax in.

Click here for more information

___________________________________________________________________________

Trampa dressin & Cykla längs Göta kanal, Start Töreboda
3-dagar, cykling 74 km

 

Ett kul och äventyrligt familjepaket!
Här kan ni kombinera cykelsemester på Göta kanal med en äventyrlig dag med dressin på den gamla banvallen utmed Gullspångsälven. Upplev fin natur och helt underbara bilfria cykelvägar längs Göta kanal och avsluta med en heldag längs rälsen på dressin.

Klicka här för mer info

 

Railbike & Cycling along the Göta Canal,
Start Töreboda
3-dagar, cykling 74 km

 

A fun and adventurous family package!
Here you can combine a cycling holiday on the Göta Kanal with an adventurous day with railbike on the old embankment along the Gullspång River. Experience beautiful nature and completely wonderful car-free cycle paths along the Göta Canal and end with a full day along the rails on the dressage.

Click here for more information

 

___________________________________________________________________________

Cykel & Båt längs Göta kanal (startdagar måndagar & onsdagar) Start Töreboda
3-dagar

Upptäck Göta kanal med cykel och båt under 3 dagar.
I paketet ingår en dagskryssning på Göta Kanal från Töreboda till Sjötorp inklusive lunch ombord. Boende på B&B i Töreboda.
Cykelsemestern avnjuter du på den helt bilfria anrika dragvägen utmed Göta Kanal till Tåtorp där kanalen mynnar ut i sjön Viken.
Njut av vacker natur och tänk er 200 år tillbaka i tiden, det var då detta fantastiska byggnadsverk påbörjades och slutligen invigdes år 1832.

 

Klicka här för mer info

Bicycle & Boat along the Göta Kanal (start days Mondays & Wednesdays) Start Töreboda
3-dagar

Discover the Göta Canal by bike and boat for 3 days.
The package includes a day cruise on the Göta Canal from Töreboda to Sjötorp including lunch on board. Accommodation at B & Bs in Töreboda.
You can enjoy your cycling holiday on the completely car-free traditional towpath along the Göta Canal to Tåtorp, where the canal empties into Lake Viken.
Enjoy beautiful nature and imagine 200 years back in time, that was when this fantastic building was started and finally inaugurated in 1832.

 

Click here for more information

 

___________________________________________________________________________

 

Dagskryssning på Göta kanal (startdagar tisdagar & torsdagar) Start Töreboda
2-dagar


Passa på att upplev Göta Kanal på ett bekvämt och avslappnat vis. Njut av en skön båtkryssning med passagerarbåt på Göta Kanal. På resan mellan Töreboda och Sjötorp kommer ni att passera 16 slussar! Skepparen guidar er under färden och berättar om Göta kanals historia och dess anekdoter. Lunchen serveras medans ni njuter av båtfärden och dess härliga miljö. Ni bor på Pensionat Prästgården som är ett litet mysigt och familjärt hotell i Töreboda.

Klicka här för mer info

Day cruise on the Göta Kanal (start days Tuesdays & Thursdays) Start Töreboda
2-days

 

Take the opportunity to experience Göta Kanal in a comfortable and relaxed way. Enjoy a nice boat cruise with a passenger boat on the Göta Canal. On the journey between Töreboda and Sjötorp you will pass 16 locks! The skipper guides you during the journey and tells you about the history of the Göta Canal and its anecdotes. Lunch is served while you enjoy the boat trip and its wonderful environment. You stay at Pensionat Prästgården which is a small cozy and family hotel in Töreboda.

 

Click here for more information

___________________________________________________________________________

Golfpaket med boende på Pensionat Prästgården i Töreboda

Töreboda Golfbana har enligt golfentusiaster från hela världen ett synnerligen attraktivt läge vid Månsarudssjön. Hål 10 kvalar in på listan över Europas 100 bästa hål och bland de fem bästa i Sverige.
Ni bor på det lilla familjära Pensionat Prästgården med sina fem små rum i Töreboda.

Klicka här för mer info

Golf package with accommodation at Pensionat Prästgården in Töreboda

According to golf enthusiasts from all over the world, Töreboda Golf Course has a particularly attractive location by Månsarudssjön. Holes 10 qualifiers on the list of Europe’s 100 best holes and among the top five in Sweden.

You live in the small family Pensionat Prästgården with its five small rooms in Töreboda.

Click here for more information

 

 

 

 

 

Töreboda Golfbana har enligt golfentusiaster från hela världen ett synnerligen attraktivt läge vid Månsarudssjön. Hål 10 kvalar på listan över Europas 100 bästa hål och bland de fem bästa i Sverige.

Ni bor på det lilla familjära Pensionat Prästgården med sina fem små rum i Töreboda.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller önskemål kring våra paket.

Ange namn och kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan.